1
Al-Fatihah

Pembukaan

2
Al-Baqarah

Sapi Betina

3
Ali 'Imran

Keluarga Imran

4
An-Nisa

Wanita

5
Al-Ma'idah

Jamuan (Hidangan Makanan)

6
Al-An'am

Binatang Ternak

7
Al-A'raf

Tempat-tempat Tinggi

8
Al-Anfal

Rampasan Perang

9
At-Tawbah

Pengampunan

10
Yunus

Yunus

11
Hud

Hud

12
Yusuf

Yusuf

13
Ar-Ra'd

Guruh (Petir)

14
Ibrahim

Ibrahim

15
Al-Hijr

Bukit

16
An-Nahl

Lebah Madu

17
Al-Isra

Perjalanan Malam

18
Al-Kahf

Para Penghuni Gua

19
Maryam

Maryam

20
Taha

Tha-Ha

21
Al-Anbya

Para Nabi

22
Al-Hajj

Haji

23
Al-Mu'minun

Orang-orang Mukmin

24
An-Nur

Cahaya

25
Al-Furqan

Pembeda

26
Ash-Shu'ara

Penyair

27
An-Naml

Semut

28
Al-Qasas

Kisah-kisah

29
Al-'Ankabut

Laba-laba

30
Ar-Rum

Bangsa Romawi

31
Luqman

Luqman

32
As-Sajdah

Sujud

33
Al-Ahzab

Golongan yang Bersekutu

34
Saba

Saba\'

35
Fatir

Pencipta

36
Ya-Sin

Yas Sin

37
As-Saffat

Barisan-barisan

38
Sad

Shad

39
Az-Zumar

Para Rombongan

40
Ghafir

Sang Maha Pengampun

41
Fussilat

Yang Dijelaskan

42
Ash-Shuraa

Musyawarah

43
Az-Zukhruf

Perhiasan

44
Ad-Dukhan

Kabut

45
Al-Jathiyah

Yang Bertekuk Lutut

46
Al-Ahqaf

Bukit-bukir Pasir

47
Muhammad

Muhammad

48
Al-Fath

Kemenangan

49
Al-Hujurat

Kamar-kamar

50
Qaf

Qaf

51
Adh-Dhariyat

Angin yang Menerbangkan

52
At-Tur

Bukit

53
An-Najm

Bintang

54
Al-Qamar

Bulan

55
Ar-Rahman

Maha Pemurah

56
Al-Waqi'ah

Hari Kiamat

57
Al-Hadid

Besi

58
Al-Mujadila

Wanita yang Menggugat

59
Al-Hashr

Pengusiran

60
Al-Mumtahanah

Wanita yang Diuji

61
As-Saf

Barisan

62
Al-Jumu'ah

Hari Jum\'at

63
Al-Munafiqun

Kaum Munafik

64
At-Taghabun

Hari Dinampakkan Kesalahan

65
At-Talaq

Perceraian

66
At-Tahrim

Mengharamkan

67
Al-Mulk

Kerajaan

68
Al-Qalam

Pena

69
Al-Haqqah

Kenyataan (Hari Kiamat)

70
Al-Ma'arij

Tempat yang Naik

71
Nuh

Nuh

72
Al-Jinn

Jin

73
Al-Muzzammil

Orang yang Berselimut

74
Al-Muddaththir

Orang yang Berkemul

75
Al-Qiyamah

Hari Berbangkit

76
Al-Insan

Manusia

77
Al-Mursalat

Malaikat-malaikan yang Diutus

78
An-Naba

Berita Besar

79
An-Nazi'at

Malaikat Pencabut

80
'Abasa

Ia Bermuka Masam

81
At-Takwir

Menggulung

82
Al-Infitar

Terbelah

83
Al-Mutaffifin

Orang Curang

84
Al-Inshiqaq

Terbelah

85
Al-Buruj

Gugusan Bintang

86
At-Tariq

Datang saat Malam

87
Al-A'la

Yang Paling Tinggi

88
Al-Ghashiyah

Hari Pembalasan

89
Al-Fajr

Fajar

90
Al-Balad

Negeri

91
Ash-Shams

Matahari

92
Al-Layl

Malam

93
Ad-Duhaa

Waktu Dhuha

94
Ash-Sharh

Melapangkan

95
At-Tin

Buah Tin

96
Al-'Alaq

Segumpal Darah

97
Al-Qadr

Kemuliaan

98
Al-Bayyinah

Pembuktian

99
Az-Zalzalah

Kegoncangan

100
Al-'Adiyat

Berlari Kencang

101
Al-Qari'ah

Hari Kiamat

102
At-Takathur

Bermegah-megahan

103
Al-'Asr

Waktu Sore

104
Al-Humazah

Pengumpat

105
Al-Fil

Gajah

106
Quraysh

Suku Quraisy

107
Al-Ma'un

Barang Berguna

108
Al-Kawthar

Nikmat Berlimpah

109
Al-Kafirun

Orang-orang Kafir

110
An-Nasr

Pertolongan

111
Al-Masad

Gejolak Api (Sabut)

112
Al-Ikhlas

Ikhlash

113
Al-Falaq

Waktu Shubuh

114
An-Nas

Umat Manusia

0
Multi Language

Audio - Image - Print

PC BETA